Mã giảm giá Shopee trang 1

Danh sách mã khuyến mãi

Đơn hàng từ 45K

Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Thời gian: 2022/06/30 17:00 đến 2038/01/18

Đơn hàng từ 45K

Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Thời gian: 2022/06/30 17:00 đến 2038/01/18

Thành viên mới Beauty Club

Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 50K sản phẩm thuộc gian hàng FreeShip Xtra. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 7 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Thời gian: 2022/07/31 17:00 đến 2038/01/18

[SHOPEE]-giảm tối đa 30K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee

Mã T12BANMOI30K giảm tối đa 30K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 1/12/2022 00:00 - 15/12/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Dành cho khách hàng mới lần đầu mua hàng trên ứng dụng Shopee.

Thời gian: 2022/11/30 17:00 đến 2022/12/15

[ShopeePay]-giảm tối đa 8K cho đơn hàng từ 99K

Mã SPPP1DEC8K giảm tối đa 8K cho đơn hàng từ 99K. HSD: 10/12/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay. Số lượng có hạn.

Thời gian: 2022/11/30 17:00 đến 2022/12/10

[ShopeePay]-giảm 5% tối đa 40K cho đơn hàng từ 400K

Mã SPPP1DECGMV40K giảm 5% tối đa 40K cho đơn hàng từ 400K. HSD: 10/12/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay. Số lượng có hạn.

Thời gian: 2022/11/30 17:00 đến 2022/12/10

Bắt Trend Giá Sốc

Sử dụng mã miễn phí vận chuyển (tối đa 25K) đơn hàng từ 50K áp dụng cho một số nhà bán hàng nhất định. Kênh vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Thời gian: 2022/11/30 17:00 đến 2022/12/11

[SHOPEE]-hoàn 5% tối đa 40K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 500K

Mã 112HOAN40K0PH hoàn 5% tối đa 40K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 500K. HSD: 01/12/2022 00:00 - 11/12/2022 23:59. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước. Số Shopee Xu hoàn được tính trên giá trị đơn hàng (sau khi trừ khuyến mãi, số Shopee Xu và không bao gồm phí vận chuyển).

Thời gian: 2022/11/30 17:00 đến 2022/12/11

[SHOPEE]-hoàn 5% tối đa 50K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 250K

Mã 112MALL50K0PH hoàn 5% tối đa 50K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 250K. HSD: 01/12/2022 00:00 - 11/12/2022 23:59. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước. Số Shopee Xu hoàn được tính trên giá trị đơn hàng (sau khi trừ khuyến mãi, số Shopee Xu và không bao gồm phí vận chuyển).

Thời gian: 2022/11/30 17:00 đến 2022/12/11

[Nạp điện thoại]-Nhập mã SPPDT12B Giảm ngay 2000 cho đơn từ 192000

Nhập mã SPPDT12B Giảm ngay 2000 cho đơn từ 192000. HSD: 31/12/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.

Thời gian: 2022/11/30 17:00 đến 2022/12/31

[Vé tham quan]-Nhập mã SPPVTQ12 Giảm 15% tối đa 58000 cho đơn từ 0Đ

Nhập mã SPPVTQ12 Giảm 15% tối đa 58000 cho đơn từ 0Đ. HSD: 31/12/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.

Thời gian: 2022/11/30 17:00 đến 2022/12/31

[Mum's Club]-Voucher MKBMEXMUMCLUB giảm 100K cho đơn hàng từ 0đ trên ứng dụng shopee

Voucher MKBMEXMUMCLUB giảm 100K cho đơn hàng từ 0đ trên ứng dụng shopee. Mỗi sản phẩm quà tặng chỉ được mua với số lượng là 01 (một). Mã giảm giá chỉ áp dụng cho 01 lần mua hàng và có hạn sử dụng trong vòng 7 ngày kể từ ngày lấy mã. Giá trị & hạn sử dụng của voucher có thể thay đổi tuỳ từng thời điểm cụ thể.

Thời gian: 2020/04/20 17:00 đến 2038/01/18

[MOMOCO OFFICIAL]-Giảm 10%-tối đa 12,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 50,000 VNĐ

[MOMOCO OFFICIAL] [MOMOCO OFFICIAL]-Giảm 10%-tối đa 12,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 50,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/30 17:00 đến 2022/12/31

[MOMOCO OFFICIAL]-Giảm 10%-tối đa 22,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 112,000 VNĐ

[MOMOCO OFFICIAL] [MOMOCO OFFICIAL]-Giảm 10%-tối đa 22,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 112,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/30 17:00 đến 2022/12/31

[MOMOCO OFFICIAL]-Giảm 10%-tối đa 32,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 212,000 VNĐ

[MOMOCO OFFICIAL] [MOMOCO OFFICIAL]-Giảm 10%-tối đa 32,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 212,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/30 17:00 đến 2022/12/31

[Thi Vũ Cosmetics]-Giảm 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 249,000 VNĐ

[Thi Vũ Cosmetics] [Thi Vũ Cosmetics]-Giảm 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 249,000 VNĐ

Thời gian: 2022/09/28 06:07 đến 2022/12/30

[CÔ BA CHANG'S STORE ]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 100,000 VNĐ

[CÔ BA CHANG'S STORE ] [CÔ BA CHANG'S STORE ]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 100,000 VNĐ

Thời gian: 2022/10/10 07:46 đến 2022/12/31

[CÔ BA CHANG'S STORE ]-Giảm 3%-tối đa 0 VNĐ cho đơn tối thiểu 300,000 VNĐ

[CÔ BA CHANG'S STORE ] [CÔ BA CHANG'S STORE ]-Giảm 3%-tối đa 0 VNĐ cho đơn tối thiểu 300,000 VNĐ

Thời gian: 2022/10/10 06:44 đến 2022/12/31

[CÔ BA CHANG'S STORE ]-Giảm 5%-tối đa 0 VNĐ cho đơn tối thiểu 500,000 VNĐ

[CÔ BA CHANG'S STORE ] [CÔ BA CHANG'S STORE ]-Giảm 5%-tối đa 0 VNĐ cho đơn tối thiểu 500,000 VNĐ

Thời gian: 2022/10/10 06:43 đến 2022/12/31

[Gemini Accessories Shop]-Giảm 10%-tối đa 2,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 20,000 VNĐ

[Gemini Accessories Shop] [Gemini Accessories Shop]-Giảm 10%-tối đa 2,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 20,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/29 03:41 đến 2023/01/15

[Gemini Accessories Shop]-Giảm 10%-tối đa 12,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 50,000 VNĐ

[Gemini Accessories Shop] [Gemini Accessories Shop]-Giảm 10%-tối đa 12,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 50,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/30 17:00 đến 2022/12/31

[Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em]-Giảm 199,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 410,000 VNĐ

[Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em] [Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em]-Giảm 199,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 410,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/25 04:22 đến 2022/12/31

[Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em]-Giảm 10%-tối đa 12,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 50,000 VNĐ

[Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em] [Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em]-Giảm 10%-tối đa 12,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 50,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/30 17:00 đến 2022/12/31

[Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em]-Giảm 10%-tối đa 22,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 112,000 VNĐ

[Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em] [Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em]-Giảm 10%-tối đa 22,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 112,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/30 17:00 đến 2022/12/31

[Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em]-Giảm 10%-tối đa 32,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 212,000 VNĐ

[Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em] [Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em]-Giảm 10%-tối đa 32,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 212,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/30 17:00 đến 2022/12/31

[DEPVASHOCK]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

[DEPVASHOCK] [DEPVASHOCK]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/09 03:17 đến 2023/01/31

[DEPVASHOCK]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 220,000 VNĐ

[DEPVASHOCK] [DEPVASHOCK]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 220,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/09 03:17 đến 2023/01/31

[DEPVASHOCK]-Giảm 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 350,000 VNĐ

[DEPVASHOCK] [DEPVASHOCK]-Giảm 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 350,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/09 03:15 đến 2023/01/31

[DEPVASHOCK]-Giảm 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 400,000 VNĐ

[DEPVASHOCK] [DEPVASHOCK]-Giảm 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 400,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/09 03:18 đến 2023/01/31

[Familylove.vn]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

[Familylove.vn] [Familylove.vn]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

Thời gian: 2022/11/30 17:00 đến 2022/12/12

[Familylove.vn]-Giảm 10%-tối đa 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 50,000 VNĐ

[Familylove.vn] [Familylove.vn]-Giảm 10%-tối đa 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 50,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/30 17:00 đến 2022/12/12

[Familylove.vn]-Giảm 10%-tối đa 12,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 50,000 VNĐ

[Familylove.vn] [Familylove.vn]-Giảm 10%-tối đa 12,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 50,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/30 17:00 đến 2022/12/12

[Familylove.vn]-Giảm 10%-tối đa 12,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 50,000 VNĐ

[Familylove.vn] [Familylove.vn]-Giảm 10%-tối đa 12,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 50,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/30 17:00 đến 2022/12/31

[Familylove.vn]-Giảm 10%-tối đa 22,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 112,000 VNĐ

[Familylove.vn] [Familylove.vn]-Giảm 10%-tối đa 22,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 112,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/30 17:00 đến 2022/12/12

[Familylove.vn]-Giảm 10%-tối đa 22,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 112,000 VNĐ

[Familylove.vn] [Familylove.vn]-Giảm 10%-tối đa 22,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 112,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/30 17:00 đến 2022/12/31

[Familylove.vn]-Giảm 10%-tối đa 32,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 212,000 VNĐ

[Familylove.vn] [Familylove.vn]-Giảm 10%-tối đa 32,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 212,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/30 17:00 đến 2022/12/12

[Familylove.vn]-Giảm 10%-tối đa 32,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 212,000 VNĐ

[Familylove.vn] [Familylove.vn]-Giảm 10%-tối đa 32,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 212,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/30 17:00 đến 2022/12/31

[Maboo1212-Yubest-Moony-Supdry]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 990,000 VNĐ

[Maboo1212-Yubest-Moony-Supdry] [Maboo1212-Yubest-Moony-Supdry]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 990,000 VNĐ

Thời gian: 2022/09/30 03:56 đến 2022/12/31

[Maboo1212-Yubest-Moony-Supdry]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

[Maboo1212-Yubest-Moony-Supdry] [Maboo1212-Yubest-Moony-Supdry]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

Thời gian: 2022/09/30 04:04 đến 2023/01/01

[Maboo1212-Yubest-Moony-Supdry]-Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫99.000

Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 01-01-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Thời gian: 2022/09/30 03:54 đến 2023/01/01

[Maboo1212-Yubest-Moony-Supdry]-Giảm 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 499,000 VNĐ

[Maboo1212-Yubest-Moony-Supdry] [Maboo1212-Yubest-Moony-Supdry]-Giảm 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 499,000 VNĐ

Thời gian: 2022/09/30 04:04 đến 2023/01/01

[nganguyen208]-Giảm 10%-tối đa 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

[nganguyen208] [nganguyen208]-Giảm 10%-tối đa 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

Thời gian: 2022/11/30 17:00 đến 2022/12/31

[Minado - Phụ kiện điện thoại]-Giảm 1%-tối đa 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

[Minado - Phụ kiện điện thoại] [Minado - Phụ kiện điện thoại]-Giảm 1%-tối đa 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

Thời gian: 2022/11/03 03:26 đến 2023/01/31

[Minado - Phụ kiện điện thoại]-Giảm 5%-tối đa 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 51,000 VNĐ

[Minado - Phụ kiện điện thoại] [Minado - Phụ kiện điện thoại]-Giảm 5%-tối đa 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 51,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/03 03:28 đến 2023/01/31

[Minado - Phụ kiện điện thoại]-Giảm 7%-tối đa 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 75,000 VNĐ

[Minado - Phụ kiện điện thoại] [Minado - Phụ kiện điện thoại]-Giảm 7%-tối đa 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 75,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/03 03:29 đến 2023/01/31

[Minado - Phụ kiện điện thoại]-Giảm 10%-tối đa 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

[Minado - Phụ kiện điện thoại] [Minado - Phụ kiện điện thoại]-Giảm 10%-tối đa 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

Thời gian: 2022/11/15 16:51 đến 2023/01/31

[Sundaymoda.com]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 200,000 VNĐ

[Sundaymoda.com] [Sundaymoda.com]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 200,000 VNĐ

Thời gian: 2022/10/25 17:16 đến 2022/12/30

[Sundaymoda.com]-Giảm 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 300,000 VNĐ

[Sundaymoda.com] [Sundaymoda.com]-Giảm 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 300,000 VNĐ

Thời gian: 2022/10/25 17:17 đến 2022/12/30

[kusashop]-Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫495.000

Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫495.000. Áp dụng đến 16-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Thời gian: 2022/10/09 16:11 đến 2022/12/16

[Basic.official]-Giảm 8,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 195,000 VNĐ

[Basic.official] [Basic.official]-Giảm 8,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 195,000 VNĐ

Thời gian: 2022/09/16 04:08 đến 2022/12/18