Mã giảm giá Shopee trang 1

Danh sách mã khuyến mãi

[SHOPEE]-giảm tối đa 30K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee

Mã T7BANMOI30K giảm tối đa 30K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 01/07/2022 00:00 - 31/07/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Dành cho khách hàng mới lần đầu mua hàng trên ứng dụng Shopee.

Thời gian: 2022/06/30 17:00 đến 2022/07/31

Tất cả hình thức thanh toán

Sử dụng mã miễn phí vận chuyển (tối đa 30K) đơn hàng từ 25K cho 1 số sản phẩm nhất định Kênh vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Thời gian: 2022/06/30 17:00 đến 2022/07/06

[SHOPEE]-giảm 5% tối đa 40K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee

Mã 167GIAM40K0PH giảm 5% tối đa 40K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 01/07/2022 00:00 - 06/07/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Thời gian: 2022/06/30 17:00 đến 2022/07/06

[ShopeePay]-giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee

Mã SPPP1JUL15K giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/07/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Thời gian: 2022/06/30 17:00 đến 2022/07/10

[ShopeePay]-giảm tối đa 10K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee

Mã SPPP1JUL10K giảm tối đa 10K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/07/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Thời gian: 2022/06/30 17:00 đến 2022/07/10

[Vé xem phim]-Nhập mã SPPMOVIE7 Giảm 10% tối đa 15000 cho đơn từ 0

Nhập mã SPPMOVIE7 Giảm 10% tối đa 15000 cho đơn từ 0. HSD: 31/07/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.

Thời gian: 2022/06/30 17:00 đến 2022/07/31

[Mã giảm giá]-Nhập mã SPPSE7 Giảm 10% tối đa 25000 cho đơn từ 30000

Nhập mã SPPSE7 Giảm 10% tối đa 25000 cho đơn từ 30000. HSD: 31/07/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.

Thời gian: 2022/06/30 17:00 đến 2022/07/31

[Vé xem phim]-Nhập mã SPPMOVIEWC7 Giảm 30% tối đa 10000 cho đơn từ 0

Nhập mã SPPMOVIEWC7 Giảm 30% tối đa 10000 cho đơn từ 0. HSD: 31/07/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.

Thời gian: 2022/07/03 02:00 đến 2022/07/31

[Nạp điện thoại]-Nhập mã SPPDTWC7 Giảm 30% tối đa 5000 cho đơn từ 5000

Nhập mã SPPDTWC7 Giảm 30% tối đa 5000 cho đơn từ 5000. HSD: 31/07/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.

Thời gian: 2022/07/03 02:00 đến 2022/07/31

[Mum's Club]-Voucher MKBMEXMUMCLUB giảm 100K cho đơn hàng từ 0đ trên ứng dụng shopee

Voucher MKBMEXMUMCLUB giảm 100K cho đơn hàng từ 0đ trên ứng dụng shopee. Mỗi sản phẩm quà tặng chỉ được mua với số lượng là 01 (một). Mã giảm giá chỉ áp dụng cho 01 lần mua hàng và có hạn sử dụng trong vòng 7 ngày kể từ ngày lấy mã. Giá trị & hạn sử dụng của voucher có thể thay đổi tuỳ từng thời điểm cụ thể.

Thời gian: 2020/04/20 17:00 đến 2038/01/18

[Kho Hàng Thông Minh]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 199,000 VNĐ

[Kho Hàng Thông Minh] [Kho Hàng Thông Minh]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 199,000 VNĐ

Thời gian: 2022/05/31 14:17 đến 2022/07/31

[MOMOCO OFFICIAL]-Giảm 10%-tối đa 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 50,000 VNĐ

[MOMOCO OFFICIAL] [MOMOCO OFFICIAL]-Giảm 10%-tối đa 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 50,000 VNĐ

Thời gian: 2022/06/30 17:00 đến 2022/07/31

[MOMOCO OFFICIAL]-Giảm 10%-tối đa 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

[MOMOCO OFFICIAL] [MOMOCO OFFICIAL]-Giảm 10%-tối đa 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

Thời gian: 2022/06/30 17:00 đến 2022/07/31

[MOMOCO OFFICIAL]-Giảm 10%-tối đa 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

[MOMOCO OFFICIAL] [MOMOCO OFFICIAL]-Giảm 10%-tối đa 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

Thời gian: 2022/06/30 17:00 đến 2022/07/31

[MOMOCO OFFICIAL]-Giảm 10%-tối đa 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

[MOMOCO OFFICIAL] [MOMOCO OFFICIAL]-Giảm 10%-tối đa 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

Thời gian: 2022/06/30 17:00 đến 2022/07/31

[MOMOCO OFFICIAL]-Giảm 10%-tối đa 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 150,000 VNĐ

[MOMOCO OFFICIAL] [MOMOCO OFFICIAL]-Giảm 10%-tối đa 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 150,000 VNĐ

Thời gian: 2022/06/30 17:00 đến 2022/07/31

[MOMOCO OFFICIAL]-Giảm 10%-tối đa 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 100,000 VNĐ

[MOMOCO OFFICIAL] [MOMOCO OFFICIAL]-Giảm 10%-tối đa 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 100,000 VNĐ

Thời gian: 2022/07/01 08:00 đến 2022/07/31

[Nhà thuốc TRUNG ĐÔNG PHARMACY]-Giảm 5%-tối đa 2,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

[Nhà thuốc TRUNG ĐÔNG PHARMACY] [Nhà thuốc TRUNG ĐÔNG PHARMACY]-Giảm 5%-tối đa 2,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

Thời gian: 2022/05/02 20:07 đến 2022/08/04

[Nhà thuốc TRUNG ĐÔNG PHARMACY]-Giảm 2,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 20,000 VNĐ

[Nhà thuốc TRUNG ĐÔNG PHARMACY] [Nhà thuốc TRUNG ĐÔNG PHARMACY]-Giảm 2,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 20,000 VNĐ

Thời gian: 2022/05/02 20:08 đến 2022/08/04

[Nhà thuốc TRUNG ĐÔNG PHARMACY]-Giảm 3,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 55,000 VNĐ

[Nhà thuốc TRUNG ĐÔNG PHARMACY] [Nhà thuốc TRUNG ĐÔNG PHARMACY]-Giảm 3,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 55,000 VNĐ

Thời gian: 2022/05/02 20:08 đến 2022/08/04

[Nhà thuốc TRUNG ĐÔNG PHARMACY]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 100,000 VNĐ

[Nhà thuốc TRUNG ĐÔNG PHARMACY] [Nhà thuốc TRUNG ĐÔNG PHARMACY]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 100,000 VNĐ

Thời gian: 2022/05/02 20:06 đến 2022/08/04

[Neri_Baby của Mẹ]-Giảm 5%-tối đa 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 300,000 VNĐ

[Neri_Baby của Mẹ] [Neri_Baby của Mẹ]-Giảm 5%-tối đa 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 300,000 VNĐ

Thời gian: 2022/06/30 17:00 đến 2022/07/31

[Tâm Shoppe]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 65,000 VNĐ

[Tâm Shoppe] [Tâm Shoppe]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 65,000 VNĐ

Thời gian: 2022/05/10 02:24 đến 2022/08/11

[Tâm Shoppe]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 120,000 VNĐ

[Tâm Shoppe] [Tâm Shoppe]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 120,000 VNĐ

Thời gian: 2022/05/10 02:22 đến 2022/08/11

[Tâm Shoppe]-Giảm 30,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

[Tâm Shoppe] [Tâm Shoppe]-Giảm 30,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

Thời gian: 2022/05/15 07:05 đến 2022/08/01

[Tâm Shoppe]-Giảm 10%-tối đa 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 200,000 VNĐ

[Tâm Shoppe] [Tâm Shoppe]-Giảm 10%-tối đa 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 200,000 VNĐ

Thời gian: 2022/07/01 05:00 đến 2022/07/31

[CÔ BA CHANG'S STORE ]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

[CÔ BA CHANG'S STORE ] [CÔ BA CHANG'S STORE ]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

Thời gian: 2022/06/28 12:07 đến 2022/07/31

[CÔ BA CHANG'S STORE ]-Giảm 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 199,000 VNĐ

[CÔ BA CHANG'S STORE ] [CÔ BA CHANG'S STORE ]-Giảm 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 199,000 VNĐ

Thời gian: 2022/06/28 12:08 đến 2022/07/31

[CÔ BA CHANG'S STORE ]-Giảm 50,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 550,000 VNĐ

[CÔ BA CHANG'S STORE ] [CÔ BA CHANG'S STORE ]-Giảm 50,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 550,000 VNĐ

Thời gian: 2022/06/28 12:09 đến 2022/07/31

[CÔ BA CHANG'S STORE ]-Giảm 50%-tối đa 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

[CÔ BA CHANG'S STORE ] [CÔ BA CHANG'S STORE ]-Giảm 50%-tối đa 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

Thời gian: 2022/06/30 17:00 đến 2022/07/31

[Gemini Accessories Shop]-Giảm 10%-tối đa 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 9,000 VNĐ

[Gemini Accessories Shop] [Gemini Accessories Shop]-Giảm 10%-tối đa 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 9,000 VNĐ

Thời gian: 2022/06/04 17:00 đến 2022/07/24

[Gemini Accessories Shop]-Giảm 40%-tối đa 40,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 70,000 VNĐ

[Gemini Accessories Shop] [Gemini Accessories Shop]-Giảm 40%-tối đa 40,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 70,000 VNĐ

Thời gian: 2022/06/14 07:49 đến 2022/07/14

[Gemini Accessories Shop]-Giảm 5%-tối đa 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 9,000 VNĐ

[Gemini Accessories Shop] [Gemini Accessories Shop]-Giảm 5%-tối đa 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 9,000 VNĐ

Thời gian: 2022/06/24 09:59 đến 2022/07/31

[Gemini Accessories Shop]-Giảm 50,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 1,000,000 VNĐ

[Gemini Accessories Shop] [Gemini Accessories Shop]-Giảm 50,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 1,000,000 VNĐ

Thời gian: 2022/06/24 12:57 đến 2022/07/31

[Gemini Accessories Shop]-Giảm 10%-tối đa 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 50,000 VNĐ

[Gemini Accessories Shop] [Gemini Accessories Shop]-Giảm 10%-tối đa 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 50,000 VNĐ

Thời gian: 2022/06/30 17:00 đến 2022/07/31

[Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em]-Giảm 7,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 299,000 VNĐ

[Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em] [Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em]-Giảm 7,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 299,000 VNĐ

Thời gian: 2022/05/12 08:06 đến 2022/07/31

[Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em]-Giảm 10%-tối đa 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 150,000 VNĐ

[Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em] [Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em]-Giảm 10%-tối đa 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 150,000 VNĐ

Thời gian: 2022/05/12 08:09 đến 2022/07/31

[Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em]-Giảm 30,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

[Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em] [Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em]-Giảm 30,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

Thời gian: 2022/06/03 05:35 đến 2022/09/04

[Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em]-Giảm 30,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

[Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em] [Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em]-Giảm 30,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

Thời gian: 2022/06/22 07:39 đến 2022/09/23

[Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em]-Giảm 10%-tối đa 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 50,000 VNĐ

[Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em] [Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em]-Giảm 10%-tối đa 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 50,000 VNĐ

Thời gian: 2022/06/30 17:00 đến 2022/07/31

[Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em]-Giảm 10%-tối đa 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

[Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em] [Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em]-Giảm 10%-tối đa 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

Thời gian: 2022/06/30 17:00 đến 2022/07/31

[Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em]-Giảm 10%-tối đa 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 150,000 VNĐ

[Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em] [Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em]-Giảm 10%-tối đa 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 150,000 VNĐ

Thời gian: 2022/06/30 17:00 đến 2022/07/31

[DEPVASHOCK]-Giảm 50,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 190,000 VNĐ

[DEPVASHOCK] [DEPVASHOCK]-Giảm 50,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 190,000 VNĐ

Thời gian: 2022/05/29 02:25 đến 2022/07/31

[DEPVASHOCK]-Giảm 70,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 230,000 VNĐ

[DEPVASHOCK] [DEPVASHOCK]-Giảm 70,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 230,000 VNĐ

Thời gian: 2022/05/29 02:26 đến 2022/07/31

[DEPVASHOCK]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

[DEPVASHOCK] [DEPVASHOCK]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

Thời gian: 2022/06/01 03:02 đến 2022/07/31

[DEPVASHOCK]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 220,000 VNĐ

[DEPVASHOCK] [DEPVASHOCK]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 220,000 VNĐ

Thời gian: 2022/06/01 03:00 đến 2022/07/31

[DEPVASHOCK]-Giảm 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 350,000 VNĐ

[DEPVASHOCK] [DEPVASHOCK]-Giảm 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 350,000 VNĐ

Thời gian: 2022/06/01 03:01 đến 2022/07/31

[DEPVASHOCK]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

[DEPVASHOCK] [DEPVASHOCK]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

Thời gian: 2022/06/30 17:00 đến 2022/07/31

[DEPVASHOCK]-Giảm 10%-tối đa 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 50,000 VNĐ

[DEPVASHOCK] [DEPVASHOCK]-Giảm 10%-tối đa 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 50,000 VNĐ

Thời gian: 2022/06/30 17:00 đến 2022/07/31

[Familylove.vn]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 250,000 VNĐ

[Familylove.vn] [Familylove.vn]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 250,000 VNĐ

Thời gian: 2022/06/14 01:57 đến 2022/07/31