Mã giảm giá Tiki trang 1

Danh sách mã khuyến mãi

[TIKI_COUPON]-Giảm 8% tối đa 30K cho đơn hàng từ 249K

Giảm 8% tối đa 30K cho đơn hàng từ 249K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Các môn thể thao chơi vợt, Các môn thể thao đồng đội, Các môn thể thao khác, Các môn thể thao đối kháng , Thể thao dưới nước, Dụng cụ - thiết bị tập thể thao, Dụng cụ leo núi, Đồ dùng dã ngoại, Phụ kiện thể thao, Thực phẩm bổ sung năng lượng, Dụng cụ câu cá. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Chỉ áp dụng cho KH có gói TikiNow. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Thời gian: 2021/10/14 00:00 đến 2023/09/30

[Zachi Handmade]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K

Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K. Áp dụng cho sản phẩm của Zachi Handmade.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/04/12

[Zachi Handmade]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 349K

Giảm 15K cho đơn hàng từ 349K. Áp dụng cho sản phẩm của Zachi Handmade.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/04/12

[Đại Nam Sport]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 350K

Giảm 15K cho đơn hàng từ 350K. Áp dụng cho sản phẩm của Đại Nam Sport. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2035/11/30

[Đại Nam Sport]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 250K

Giảm 10K cho đơn hàng từ 250K. Áp dụng cho sản phẩm của Đại Nam Sport. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2033/11/30

[Đại Nam Sport]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 200K

Giảm 10K cho đơn hàng từ 200K. Áp dụng cho sản phẩm của Đại Nam Sport.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/04/04

[Đại Nam Sport]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 700K

Giảm 20K cho đơn hàng từ 700K. Áp dụng cho sản phẩm của Đại Nam Sport.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/04/05

[Đại Nam Sport]-Giảm 30K cho đơn hàng từ 1 triệu

Giảm 30K cho đơn hàng từ 1 triệu. Áp dụng cho sản phẩm của Đại Nam Sport.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/04/05

[Hexagon]-Giảm 10K

Giảm 10K. Áp dụng cho sản phẩm của Hexagon. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/03/31

[Hexagon]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 870K

Giảm 15K cho đơn hàng từ 870K. Áp dụng cho sản phẩm của Hexagon. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/03/31

[Linh Kiện Store]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 2

Giảm 15K cho đơn hàng từ 2.5 triệu. Áp dụng cho sản phẩm của Linh Kiện Store.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/02/15

[Linh Kiện Store]-Giảm 29K cho đơn hàng từ 3

Giảm 29K cho đơn hàng từ 3.7 triệu. Áp dụng cho sản phẩm của Linh Kiện Store.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/02/14

[Linh Kiện Store]-Giảm 49K cho đơn hàng từ 6

Giảm 49K cho đơn hàng từ 6.9 triệu. Áp dụng cho sản phẩm của Linh Kiện Store.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/02/08

[SIÊU THỊ QQQ]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 2 triệu

Giảm 20K cho đơn hàng từ 2 triệu. Áp dụng cho sản phẩm của SIÊU THỊ QQQ.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/04/11

[Bạc Hiểu Minh]-Giảm 50K cho đơn hàng từ 1 triệu

Giảm 50K cho đơn hàng từ 1 triệu. Áp dụng cho sản phẩm của Bạc Hiểu Minh.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2025/12/04

[Bạc Hiểu Minh]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K

Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K. Áp dụng cho sản phẩm của Bạc Hiểu Minh.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2026/12/17

[AHABOOKS]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 1 triệu

Giảm 20K cho đơn hàng từ 1 triệu. Áp dụng cho sản phẩm của AHABOOKS. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/02/28

[GOTI Official Store]-Giảm 7K cho đơn hàng từ 279K

Giảm 7K cho đơn hàng từ 279K. Áp dụng cho sản phẩm của GOTI Official Store.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/03/31

[GOTI Official Store]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 439K

Giảm 15K cho đơn hàng từ 439K. Áp dụng cho sản phẩm của GOTI Official Store.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/03/31

[GOTI Official Store]-Giảm 30K cho đơn hàng từ 990K

Giảm 30K cho đơn hàng từ 990K. Áp dụng cho sản phẩm của GOTI Official Store. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/03/31

[Trang Sức TNJ]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 200K

Giảm 10K cho đơn hàng từ 200K. Áp dụng cho sản phẩm của Trang Sức TNJ. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/02/28

[Trang Sức TNJ]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 350K

Giảm 15K cho đơn hàng từ 350K. Áp dụng cho sản phẩm của Trang Sức TNJ. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/02/28

[T-TRA GROUP]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 690K

Giảm 20K cho đơn hàng từ 690K. Áp dụng cho sản phẩm của T-TRA GROUP.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/04/01

[Shop Tường Ngọc]-Giảm 30K cho đơn hàng từ 600K

Giảm 30K cho đơn hàng từ 600K. Áp dụng cho sản phẩm của Shop Tường Ngọc.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/02/15

[Sáng Tạo 88]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K

Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K. Áp dụng cho sản phẩm của Sáng Tạo 88.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2025/10/23

[Phương Đông Books]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 550K

Giảm 10K cho đơn hàng từ 550K. Áp dụng cho sản phẩm của Phương Đông Books. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/02/28

[Phương Đông Books]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 1 triệu

Giảm 20K cho đơn hàng từ 1 triệu. Áp dụng cho sản phẩm của Phương Đông Books. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/02/28

[Cabasports Store]-Giảm 6% tối đa 80K

Giảm 6% tối đa 80K. Áp dụng cho sản phẩm của Cabasports Store.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/04/22

[TrungBox]-Giảm 10% tối đa 30K cho đơn hàng từ 300K

Giảm 10% tối đa 30K cho đơn hàng từ 300K. Áp dụng cho sản phẩm của TrungBox.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/03/31

[Tổng Kho 801]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K

Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K. Áp dụng cho sản phẩm của Tổng Kho 801.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/03/01

[Tổng Kho 801]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 250K

Giảm 15K cho đơn hàng từ 250K. Áp dụng cho sản phẩm của Tổng Kho 801.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/03/01

[Trang Sức Bảo Tín 88]-Giảm 10% tối đa 30K cho đơn hàng từ 150K

Giảm 10% tối đa 30K cho đơn hàng từ 150K. Áp dụng cho sản phẩm của Trang Sức Bảo Tín 88.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/01/31

[iShow]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K

Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K. Áp dụng cho sản phẩm của iShow. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2024/06/29

[miDoctor]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 399K

Giảm 10K cho đơn hàng từ 399K. Áp dụng cho sản phẩm của miDoctor.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/03/31

[USEEMI VIETNAM]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 1 triệu

Giảm 20K cho đơn hàng từ 1 triệu. Áp dụng cho sản phẩm của USEEMI VIETNAM. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/04/01

[USEEMI VIETNAM]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 800K

Giảm 15K cho đơn hàng từ 800K. Áp dụng cho sản phẩm của USEEMI VIETNAM. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/04/01

[USEEMI VIETNAM]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 600K

Giảm 10K cho đơn hàng từ 600K. Áp dụng cho sản phẩm của USEEMI VIETNAM. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/04/01

[IvyPure]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 499K

Giảm 10K cho đơn hàng từ 499K. Áp dụng cho sản phẩm của IvyPure.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/03/29

[IvyPure]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 999K

Giảm 20K cho đơn hàng từ 999K. Áp dụng cho sản phẩm của IvyPure.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/03/29

[Công Nghệ July]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 1 triệu

Giảm 10K cho đơn hàng từ 1 triệu. Áp dụng cho sản phẩm của Công Nghệ July. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/03/30

[TUKADO Official Store]-Giảm 9K cho đơn hàng từ 299K

Giảm 9K cho đơn hàng từ 299K. Áp dụng cho sản phẩm của TUKADO Official Store.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/03/20

[TUKADO Official Store]-Giảm 99K cho đơn hàng từ 2 triệu

Giảm 99K cho đơn hàng từ 2 triệu. Áp dụng cho sản phẩm của TUKADO Official Store.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/03/20

[THỜI TRANG ROSARA]-Giảm 15% tối đa 20K cho đơn hàng từ 110K

Giảm 15% tối đa 20K cho đơn hàng từ 110K. Áp dụng cho sản phẩm của THỜI TRANG ROSARA.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/02/09

[THỜI TRANG ROSARA]-Giảm 20% tối đa 50K cho đơn hàng từ 199K

Giảm 20% tối đa 50K cho đơn hàng từ 199K. Áp dụng cho sản phẩm của THỜI TRANG ROSARA.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/02/01

[Chuyên Đồ Câu]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 459K

Giảm 20K cho đơn hàng từ 459K. Áp dụng cho sản phẩm của Chuyên Đồ Câu.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2024/01/31

[Chuyên Đồ Câu]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 300K

Giảm 10K cho đơn hàng từ 300K. Áp dụng cho sản phẩm của Chuyên Đồ Câu.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/01/31

[Chuyên Đồ Câu]-Giảm 30K cho đơn hàng từ 700K

Giảm 30K cho đơn hàng từ 700K. Áp dụng cho sản phẩm của Chuyên Đồ Câu.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2025/01/31

[DANATA STORE]-Giảm 10% tối đa 40K cho đơn hàng từ 150K

Giảm 10% tối đa 40K cho đơn hàng từ 150K. Áp dụng cho sản phẩm của DANATA STORE. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/04/01

[Luna Funiture]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 799K

Giảm 15K cho đơn hàng từ 799K. Áp dụng cho sản phẩm của Luna Funiture.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2024/02/27

[Mualayeushop]-Giảm 3% tối đa 10K cho đơn hàng từ 159K

Giảm 3% tối đa 10K cho đơn hàng từ 159K. Áp dụng cho sản phẩm của Mualayeushop. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Thời gian: 2023/01/27 00:00 đến 2023/03/03