Sách nghiên cứu marketing 1
Sách nghiên cứu marketing 1

Sách nghiên cứu marketing

Mô tả ngắn: Nội dung cuốn sách bám sát quá trình nghiên cứu marketing bao gồm các giai đoạn chính là: xác định mục tiêu nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, thu thập ...
Giá bán tại Shopee: 38.250 ₫
So sánh giá bán tại:
  • Logo Tiki
  • Logo Sendo
  • Logo Lazada
  • Logo ĐMX

Thông số sản phẩm

Nhập khẩu/ trong nước Trong nước
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Nhà Phát Hành Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

Thông tin sản phẩm

Nội dung cuốn sách bám sát quá trình nghiên cứu marketing bao gồm các giai đoạn chính là: xác định mục tiêu nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, thu thập thông tin (thứ cấp, định tính, định lượng), phân tích dữ liệu và viết báo cáo kết quả nghiên cứu.

Bên cạnh những vấn đề lý thuyết, một số vấn đề và ví dụ thực tiễn trong hoạt động nghiên cứu marketing của doanh nghiệp cũng được giới thiệu. Đồng thời cuối mỗi chương sẽ có những câu hỏi ôn tập và bài tập nhằm giúp cho người đọc có thể hệ thống hóa và phát triển tự duy về kiến thức được học trong chương. Đặc biệt, cả 8 chương của cuốn sách sẽ được kết nối với nhau, bám theo quá trình thực hiện một dự án nghiên cứu marketing thông qua một tình huống tham khảo cụ thể là B-mobile - một doanh nghiệp viễn thông với ngữ cảnh kinh doanh giả định khá sát với tình huống kinh doanh mà người đọc gặp ngoài thực tế.

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

Năm xb: 2016

Số trang: 204

Khổ: 16 x 24 cm

ISBN: 9786048021337