Sữa chua dâu tây đông khô có thực phẩm có số không giòn đóng gói nhỏ miếng hoa quả khô cửa hàng flagship đồ ăn vặt sức khỏe trẻ em nổi tiếng trên mạng 1
Sữa chua dâu tây đông khô có thực phẩm có số không giòn đóng gói nhỏ miếng hoa quả khô cửa hàng flagship đồ ăn vặt sức khỏe trẻ em nổi tiếng trên mạng 1
Sữa chua dâu tây đông khô có thực phẩm có số không giòn đóng gói nhỏ miếng hoa quả khô cửa hàng flagship đồ ăn vặt sức khỏe trẻ em nổi tiếng trên mạng 2
Sữa chua dâu tây đông khô có thực phẩm có số không giòn đóng gói nhỏ miếng hoa quả khô cửa hàng flagship đồ ăn vặt sức khỏe trẻ em nổi tiếng trên mạng 3
Sữa chua dâu tây đông khô có thực phẩm có số không giòn đóng gói nhỏ miếng hoa quả khô cửa hàng flagship đồ ăn vặt sức khỏe trẻ em nổi tiếng trên mạng 4
Sữa chua dâu tây đông khô có thực phẩm có số không giòn đóng gói nhỏ miếng hoa quả khô cửa hàng flagship đồ ăn vặt sức khỏe trẻ em nổi tiếng trên mạng 5

Sữa chua dâu tây đông khô có thực phẩm có số không giòn đóng gói nhỏ miếng hoa quả khô cửa hàng flagship đồ ăn vặt sức khỏe trẻ em nổi tiếng trên mạng

Mô tả ngắn: Thương hiệu: No Brand, SKU: 1706567853_VNAMZ-7590631897, Loại bảo hành: Không bảo hành
Khuyến mãi 71% Tiết kiệm ngay 334.000 ₫
Giá bán tại Lazada: 138.000 ₫ 472.000 ₫
So sánh giá bán tại:
  • Logo Tiki
  • Logo Sendo
  • Logo Shopee
  • Logo ĐMX

Thông số sản phẩm

Thương hiệu No Brand
SKU 1706567853_VNAMZ-7590631897
Loại bảo hành Không bảo hành

Thông tin sản phẩm

sữa chua dâu tây đông khô có thực phẩm có số không giòn đóng gói nhỏ miếng hoa quả khô cửa hàng flagship đồ ăn vặt sức khỏe trẻ em nổi tiếng trên mạng 1

sữa chua dâu tây đông khô có thực phẩm có số không giòn đóng gói nhỏ miếng hoa quả khô cửa hàng flagship đồ ăn vặt sức khỏe trẻ em nổi tiếng trên mạng 2sữa chua dâu tây đông khô có thực phẩm có số không giòn đóng gói nhỏ miếng hoa quả khô cửa hàng flagship đồ ăn vặt sức khỏe trẻ em nổi tiếng trên mạng 3sữa chua dâu tây đông khô có thực phẩm có số không giòn đóng gói nhỏ miếng hoa quả khô cửa hàng flagship đồ ăn vặt sức khỏe trẻ em nổi tiếng trên mạng 4sữa chua dâu tây đông khô có thực phẩm có số không giòn đóng gói nhỏ miếng hoa quả khô cửa hàng flagship đồ ăn vặt sức khỏe trẻ em nổi tiếng trên mạng 5sữa chua dâu tây đông khô có thực phẩm có số không giòn đóng gói nhỏ miếng hoa quả khô cửa hàng flagship đồ ăn vặt sức khỏe trẻ em nổi tiếng trên mạng 6sữa chua dâu tây đông khô có thực phẩm có số không giòn đóng gói nhỏ miếng hoa quả khô cửa hàng flagship đồ ăn vặt sức khỏe trẻ em nổi tiếng trên mạng 7sữa chua dâu tây đông khô có thực phẩm có số không giòn đóng gói nhỏ miếng hoa quả khô cửa hàng flagship đồ ăn vặt sức khỏe trẻ em nổi tiếng trên mạng 8sữa chua dâu tây đông khô có thực phẩm có số không giòn đóng gói nhỏ miếng hoa quả khô cửa hàng flagship đồ ăn vặt sức khỏe trẻ em nổi tiếng trên mạng 9sữa chua dâu tây đông khô có thực phẩm có số không giòn đóng gói nhỏ miếng hoa quả khô cửa hàng flagship đồ ăn vặt sức khỏe trẻ em nổi tiếng trên mạng 10