Thương hiệu John soars and liz soars | Sản phẩm đang giảm giá | MHO.VN